De inkeerregeling kan u behoeden van torenhoge boetes en voorkomt de lust naar het plegen van fraude. Behoudt zoveel mogelijk van uw buitenlands vermogen. Oomen kan alle werkzaamheden en contacten met de Belastingdienst overnemen, zodat u uiteindelijk zoveel mogelijk overhoudt van het buitenlands vermogen.

Heeft u in het buitenland een:
  • buitenlandse spaarrekening
  • aandelen
  • obligaties
  • andere waardepapieren
  • onroerend goed

Oomen is fiscaal specialist bij inkeren en behoudt van uw vermogen.

Neem snel contact op

Buitenlands vermogen?
Bekijk vrijblijvend wat Oomen voor u kan doen

Het komt regelmatig voor dat personen met een buitenlands vermogensbestanddeel tot inkeer willen komen bij de Nederlandse belastingdienst omdat het vermogensbestanddeel in Nederland niet in de fiscale aangiften is verwerkt.

Dit vermogen kan betrekking hebben op buitenlandse spaarrekeningen, aandelen, obligaties en andere waardepapieren en eventuele andere vermogensbestanddelen zoals onroerend goed.

De belastingdienst gaat 5 jaar terug over de in Nederland opgekomen inkomsten en 12 jaar over de in het buitenland opgekomen inkomsten (rente etc).

De begeleiding van het gehele traject nemen wij voor uw rekening. Dit houdt tevens in dat wij de contacten met de belastingdienst voor uw rekening nemen.

De verwachting is dat steeds meer landen over zullen gaan tot actieve informatieverstrekking aan de Nederlandse staat over de bankrekeningen in het buitenland. Het risico om geen gebruik te maken van de inkeerregeling wordt dus steeds groter.