Oomen Administratiekantoor verzorgt gehele boekhouding bij coffeeshops

Coffeeshops krijgen vaak achteraf grote problemen met de belastingdienst over de boekhouding. De coffeeshop heeft te maken met extra zware omstandigheden en moeilijke regels. De administratie wordt vaak verworpen en hoge aanslagen en boetes volgen.
Oomen Administratiekantoor heeft al vele zaken voor coffeeshops gewonnen waarbij aanslagen en boetes zijn komen te vervallen en waarbij de vergunning weer verkregen werd.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen!
Vandaar dat Oomen Administratiekantoor sinds korte tijd ook de gehele boekhouding voor coffeeshops (maar ook andere horecabedrijven) verzorgt. Zo wordt niet alleen de boekhouding op een juiste manier uitgevoerd, maar wordt ook advies gegeven over de correcte bedrijfsprocessen en het bijhouden van de dagelijkse administratie. De voorraad (waarbij gelet dient te worden op de 500 grams eis), dagstaat en het kasboek zijn van essentieel belang voor de coffeeshop.

Belastingcontrole bij coffeeshops

De belastingdienst, en soms ook de FIOD, gaan er vaak van uit dat coffeeshops niet alle omzet aangeven of teveel inkopen verantwoorden waardoor de fiscale winst te laag wordt aangegeven en te weinig belasting wordt betaald.

Volgens de belastingdienst kloppen de brutowinstmarges en de inkoopbedragen niet en verwijst daarbij naar zogenaamde landelijke gemiddelden. Omdat er geen inkoopfacturen zijn en alle mutaties via de kas lopen ligt fiscale fraude voor de hand. Dit blijkt bijna in alle gevallen uit de verslagen van de boekenonderzoeken opgesteld door de belastingdienst. De correcties zijn dan ook vaak enorm.

Indien u te maken krijgt met een dergelijke correctie van de belastingdienst is deskundige hulp voor het weerleggen standpunten van de belastingdienst noodzakelijk. Oomen kan u helpen in deze situatie.

Vergunningen van coffeeshops

Gemeenten onderzoeken regelmatig of coffeeshops aan de gedoogvoorwaarden voldoen. Vaak gebeurt dit in samenwerking met justitie en de belastingdienst. Indien er niet aan de gedoogvoorwaarden wordt voldaan, kunnen er sancties worden opgelegd, zelfs zover als het intrekken van een vergunning.

De sanctie dient echter wel in verhouding te staan met de gepleegde overtreding, de sancties mogen niet buitenproportioneel zijn. Vaak blijkt dat dit echter niet het geval is. In dit geval is deskundige hulp noodzakelijk. Oomen kan u van dienst zijn in een dergelijke situatie.

Belastingcontrole bij autorijscholen

De belastingdienst heeft over de jaren 2009 tot en met 2011 de examenaanvragen van autorijscholen bij het CBR vergeleken met de aangegeven omzetten van deze autorijscholen. In het geval dat de belastingdienst concludeert dat het aantal aangevraagde rijexamens niet in overeenstemming is met het aantal lessen dat daarbij normaal gesproken wordt gevolgd, kan er een boekenonderzoek en omzetcorrectie volgen, omdat de belastingdienst er in deze gevallen vanuit gaat dat een rijschoolhouder een deel van de lesgelden niet heeft aangegeven.

In het geval u te maken krijgt met een dergelijk onderzoek van de belastingdienst is deskundige hulp voor het weerleggen van de stellingen van de belastingdienst noodzakelijk. Oomen kan u ondersteunen in deze situatie.

Belastingcontrole bij supermarkten

De belastingdienst controleert supermarkten naar aanleiding van problemen die zijn ontstaan met kasregisters en de mogelijkheid via bijvoorbeeld de retourknop te frauderen. De belastingdienst heeft bij de hoofdkantoren de kasregisterbestanden van de supermarkten opgevraagd en diverse supermarkten aangeschreven om tot "inkeer" te komen.

In het geval u te maken krijgt met een dergelijk onderzoek van de belastingdienst is deskundige hulp voor het weerleggen van de stellingen van de belastingdienst noodzakelijk. Oomen kan u ondersteunen in deze situatie.

Fiscale emigratie

Indien u voornemens bent te gaan emigreren of al geëmigreerd bent kunt u te maken krijgen met instanties als de belastingdienst, zowel in het nieuwe woonland als in het land van vertrek. Er spelen dan enkele fiscale problemen zoals woonplaats, vestigingsplaats van uw onderneming, internationale verdragen en de wetgeving uit het land van vertrek en van uw nieuwe woonland.

Zowel bij emigratie als immigratie kunt u beter vooraf mogelijke fiscale problemen tackelen. Oomen kan dit gehele proces voor u uit handen nemen, waardoor u in deze drukke periode kunt concentreren op de werkelijke verhuizing.